موزیکستان

کد بستن راست کلیک

ابزار وبمستر

banner ads

آلبوم اوّلین آلبوم (آلبوم اوّل)

Modern Talking - The First Album (The 1st Album

 

آلبوم بیایید درباره عشق صحبت کنیم (آلبوم دوّم)

Modern Talking - Let's Talk About Love (The 2nd Album

 

آلبوم آماده برای عاشقانه (آلبوم سوّم)

Modern Talking - Ready For Romance (The 3rd Album

 

آلبوم در وسط هیچ جا (آلبوم چهارّم)

Modern Talking - In The Middle Of Nowhere (The 4th Album

 

آلبوم رزمندگان رمانتیک (آلبوم پنجم)

Modern Talking - Romantic Warriors (The 5th Album

 

آلبوم در باغ ونوس (آلبوم ششم)

Modern Talking - In The Garden Of Venus (The 6th Album

 

آلبوم بازگشت به خوبی (آلبوم هفتم)

Modern Talking - Back For Good (The 7th Album

 
آلبوم تنهایی (آلبوم هشتم)

Modern Talking - Alone (The 8th Album

 

آلبوم سال اژدها (آلبوم نهم)

Modern Talking - Year Of The Dragon (The 9th Album

 

آلبوم آمریکا (آلبوم دهم)

Modern Talking - America (The 10th Album

 

آلبوم پیروزی (آلبوم یازدهم)

Modern Talking - Victory (The 11th Album

 

آلبوم جهان (آلبوم دوازدهم)

Modern Talking - Universe (The 12th Album

 

آلبوم موفّقیّت های بزرگ

Modern Talking - Grandes Exitos

 

آلبوم مجموعه

Modern Talking - Collection

 

آلبوم ستاره های قرن بیستم

Modern Talking - Gwiazdy Xx Wieku

 

آلبوم ضروری

Modern Talking - Les Indispensables

 

آلبوم اگر بخواهید می توانید برنده شوید

Modern Talking - You Can Win If You Want

 
آلبوم شما قلب من هستید، روح من هستید

Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul

 

آلبوم ریمیکس

Modern Talking - Remix Album

 

آلبوم بیشترین بازدیدها میکس

Modern Talking - Greatest Hits Mix

 

آلبوم بیایید با هم صحبت کنیم! (سی دی۱)

Modern Talking - Let's Talking!...The Best Of Modern Talking (Cd 1

 

آلبوم بیایید با هم صحبت کنیم! (سی دی۲)

Modern Talking - Let's Talking!...The Best Of Modern Talking (Cd 2

 

آلبوم بهترین های مدرن تاکینگ (مجموعه قطعی)(سی دی۱)

Modern Talking - All The Best (The Definitive Collection)(Cd 1

 

آلبوم بهترین های مدرن تاکینگ (مجموعه قطعی)(سی دی۲)

Modern Talking - All The Best (The Definitive Collection)(Cd 2

 

آلبوم بهترین های مدرن تاکینگ (مجموعه قطعی)(سی دی۳)

Modern Talking - All The Best (The Definitive Collection)(Cd 3

 

آلبوم بهترین های مدرن تاکینگ (۱۶ امتیاز)

Modern Talking - Best Of Modern Talking (16 Superhits

 

آلبوم بهترین بهترین ها (سی دی۱)

Modern Talking - Best Of The Best (Cd 1

 

آلبوم بهترین بهترین ها (سی دی۲)

Modern Talking - Best Of The Best (Cd 2

  

آلبوم بهترین بهترین ها (سی دی۳)

Modern Talking - Best Of The Best (Cd 3

 

آلبوم بهترین بهترین ها (سی دی۴)

Modern Talking - Best Of The Best (Cd 4

  

آلبوم بیشترین بازدیدها (مجموعه جعبه های فلزی)

Modern Talking - Greatest Hits (Steel Box Collection

 

آلبوم مجموعه (نسخه ژاپن)

Modern Talking - The Collection (Japan Edition

 

آلبوم مجموعه فشرده

Modern Talking - The Compact Collection

 

آلبوم بازدیدها (سی دی۱)

Modern Talking - The Hits (Cd 1

 

آلبوم بازدیدها (سی دی۲)

Modern Talking - The Hits (Cd 2

 

آلبوم بیشترین بازدیدها (۲۰۰۲-۱۹۸۴)(سی دی۱)

Modern Talking - The Greatest Hits (1984-2002)(Cd 1

 

آلبوم بیشترین بازدیدها (۲۰۰۲-۱۹۸۴)(سی دی۲)

Modern Talking - The Greatest Hits (1984-2002)(Cd 2

 

آلبوم بهترین بهترین بازدید ها

Modern Talking - The Super Best Hits

 

آلبوم بهترین بهترین ها (آلبوم نهایی)(سی دی۱)

Modern Talking - The Ultimate Best Of (The Final Album)(Cd 1

 

آلبوم بهترین بهترین ها (آلبوم نهایی)(سی دی۲)

Modern Talking - The Ultimate Best Of (The Final Album)(Cd 2

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها